Tehnolog u proizvodnji hrane i prehrambeni tehničar (m/ž) – 2 izvršioca – ©2019 Milo Selo – Proizvodnja kozjih proizvoda u organskom režimu

Tehnolog u proizvodnji hrane i prehrambeni tehničar (m/ž) – 2 izvršioca

Imel d.o.o Lukavac, Podružnica agroproizvodnja Milino Selo, raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije: Tehnolog u proizvodnji hrane (m/ž) i prehrambeni tehničar (m/ž)

Tehnolog u proizvodnji hrane (na farmi Milo selo) m/ž – 1 izvršilac

Opis radnog mjesta:

  • Poslovi uspostave proizvode mliječnih proizvoda i prerade voća i povrća
  • Koordinacija rada i vođenja tehnoloških procesa, davanja uputa zaposlenicima, praćenje svojstva i kvaliteta ulaznih sirovina
  • Praćenje ostvarivanja očekivanog kvaliteta proizvoda, odobravanje finalnog proizvoda, učestvovanje u radu tima za kvalitet, osiguravanje obavljanja proizvodnje hrane u skladu s propisanim i normama za sigurnost i kvalitet hrane , aktivno učestvovanje u izradi i dorađivanju dokumentacije u sistemu kvaliteta i sigurnosti hrane , osiguravanje sljedivosti unutar proizvodnje, odobravanja označavanja proizvoda
  • Vođenje svih propisanih i dogovorenih evidencija(radni nalozi, dnevnik proizvodnje, utrošak materijala i dr)
  • Osiguravanje higijenskih uvjeta proizvodnje i pridržavanja “dobre higijenske prakse”
  • Održavanje kvaliteta komunikacije i saradnje s drugim voditeljima odijeljenja u preduzeću
  • Provođenje mjera zaštite na radu

Poželjne kvalifikacije i osobine:

  • Razvijen interes za prirodne nauke, u prvom redu hemiju i biologiju
  • Razvijen smisao za tehničke probleme
  • Odgovornost i samostalnost u donošenju odluka
  • Poželjno i zanje drugih disciplina, kao što su poslovanje i marketing, sposobnost organizovanja rada i rukovođenja
  • Sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije

Stručna osposobljenost:

  • Tehnološki fakultet prehrambenog ili hemijskog smjera sa ili bez radnog iskustva

 

Prehrambeni tehničar (na farmi Milo selo) m/ž – 1 izvršilac

Opis radnog mjesta:

  • Proizvodnja mliječnih proizvoda i prerade voća i povrća;
  • Praćenje svojstava i kvaliteta ulaznih sirovina,
  • Praćenje ostvarivanja očekivanog kvaliteta proizvoda, odobravanja finalnog proizvoda, učestvovanje u radu tima za kvalitet, osiguravanje obavljanja proizvodnje hrane u skladu s propisima i normama za sigurnost i kvalitet hrane, aktivno učestvovanje u izradi i dorađivanju dokumentacije u sistemima kvalitete i sigurnosti hrane, osiguravanje sljedivosti unutar proizvodnje, odobravanje označavanja proizvoda;
  • Vođenje svih propisanih i dogovorenih evidencija (radni nalozi, dnevnik proizvodnje, utrošak materijala, i dr.)
  • Osiguravanje higijenskih uvjeta proizvodnje i pridržavanja „Dobre higijenske prakse“;
  • Održavanje kvalitetne komunikacije i saradnje s drugim zaposlenicima;
  • Organizacija dostave i dostava proizvoda;
  • Provođenje mjera zaštite na radu u proizvodnji.

Stručna osposobljenost:

  • Srednja prehrambena ili poljoprivredna škola

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove  svoj CV (Evropski format CV) mogu poslati na email adresu: posao@imel.ba ili prijavu dostaviti u sjedište firme na adresu: Skendera Kulenovića bb, 75 300 Lukavac.

Kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište firme Imel d.o.o Lukavac

Oglas ostaje otvoren do 15.04.2019.godine.